Miejsce montażu powietrznej pompy ciepła

Miejsce montażu powietrznej pompy ciepła

Są dwa typy powietrznych pomp ciepła do montażu wewnątrz lub z zewnątrz budynku. Jeśli cała pompa ciepła ma być umieszczona w domu zaleca się, aby czerpnia powietrza zewnętrznego była usytuowana w znacznej odległości od wyrzutni powietrza schłodzonego, na przykład na innej ścianie.

Wyrzut nie może znajdować się zbyt nisko nad ziemią, ponieważ zimą może dojść do oblodzenia.

Pompę przeznaczoną na zewnątrz należy ustawić tak, aby czerpnia powietrza nie była usytuowana w pobliżu dużych i gęstych drzew, które utrudniałyby dopływ powietrza. Wyrzut powietrza nie powinien znajdować się blisko ścian domu, minimalna odległość wynosi od 30 cm do 1 m, żeby nie dochodziło do zawilgocenia ścian w trakcie pracy pompy.

Moduł z zasobnikiem możemy zamontować w kotłowni przy ścianie. Powietrzne pompy ciepła podczas pracy hałasuję, więc dobrze je instalować z dala od sypialni. Hałas urządzeń dochodzi od 40 dB do 60 dB. Pompa ciepła musi być podłączona do napięcia trójfazowego (400V).

Rodzaj i wielkość zasobnika ciepłej wody współpracującego z pompą zależy do wyposażenia łazienki.