Pompa ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Pompa ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Ciepłą wodę użytkową można podgrzać pompą ciepła. Woda podgrzewana jest na dwa sposoby: przepływowo i zgromadzona w zbiorniku o dużej pojemności.

W przypadku instalacji z pompą ciepła wybieramy drugi sposób – wodę zgromadzoną w zbiorniku o dużej pojemności.

Dlatego, że przepływowe podgrzanie wody wymaga duże mocy grzewczej. Również przepływowe podgrzanie wody oznacza częstą, ale krótkotrwałą pracę. Taki sposób eksploatacji wpływa negatywnie na żywotność sprężarki i pompy ciepła oraz zwiększa koszt jej użytkowania. Czas pracy pompy nie powinien być krótszy niż 10 minut.

Więc wybieramy drugi sposób, wodę zgromadzoną w zbiorniku. Wygodne jest korzystanie z prysznica oraz jeśli równocześnie korzystamy z ciepłej wody w kilku miejscach. Ważnej jest również by woda:

– miała odpowiednią temperaturę,

– była dostępna w odpowiedniej ilości,

– była ciepła, zaraz po odkręceniu kranu,

– posiadała niski koszt przygotowania c.w.u.

Wszystko to można osiągnąć w instalacji z pompą ciepła.